30-11-2014

Voorbereiding HA

9.30 uur en 17.00 uur
Ds. C. Westerink

07-12-2014

Avondmaal

9.30 uur en 17.00 uur
Ds. C. Westerink

Bijbeltekst van de week...

En Hij nam brood, en als Hij gedankt had, brak Hij het, en gaf het hun, zeggende: Dat is Mijn lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.

Lukas 22:19

Huiskring

22 november 2014

 

Vrijdag 28 november om 20.00 uur hoopt de huiskring weer elkaar te komen, deze keer bij Dick en Esther Zwaan. Wij gaan verder met de behandeling van de geschiedenis van Jacob, aan de hand van het boek ‘Onbezweken Trouw’
van ds. A. van der Zwan, hoofdstuk 10 is aan de orde.
U bent van harte uitgenodigd.

Vervolgdata 19 december (onder voorbehoud), 6 februari, 27 februari en 10 april. Schrijft u ze alvast in uw agenda?

Noodhulp Ebola

22 november 2014

 
Het Ebola-virus heeft sinds begin dit jaar ruim 5.000 West-Afrikanen het leven gekost. Via Tear willen onze kerken de organisatie MAP International steunen.
Wij vragen uw voorbede voor de zieken die lijden.
Maar ook financiële hulp is hard nodig.
Klik hier en lees verder

December

Bijeenkomsten in deze maand op een rijtje.. klik hier

Boekje kwijt?