29-10-2017

09.30 uur en 17.00 uur
Ds. W. van Benthem

01-11-2017

Dankdag

14.30 uur en 19.30 uur
Ds. P. Roos

05-11-2017

09.30 en 17.00 uur
Ds. D. van der Zwaag

12-11-2017

9.30 uur en 17.00 uur
Ds. H. De Graaf

Bijbeltekst van de week...

Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat IK ben?

Mattheus 16 : 15

Als de bladeren vallen

7 oktober 2017

“…en wij allen vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons weg als een wind”.
(Jes. 64 : 6b)

Er zijn heel wat mensen die zich triest gaan voelen, nu de herfst gekomen is. Nu de bladeren van de bomen vallen, raken ze gedeprimeerd en lijken ze de levensmoed te verliezen.
Dat vallende herfstblad is immers een beeld van uw en mijn leven.
Zoals de herfststormen het vroeg of laat van de boom afrukken, zo gaat het met ons leven.
Wij allen vallen af als een blad.

Het is volop herfst. U ziet de bladeren vallen. Hoort u de prediking van Gods Woord in de natuur?

Lees hier verder

Muziek voor de Koning

14 oktober 2017

Voor D. V. 28 oktober staat de tweede muziek- en samenzangavond in onze kerk gepland. De avond staat in het teken van 500 jaar Reformatie.
Een ieder is welkom om mee te luisteren en te zingen. Een speciaal welkom ook aan onze buren van de Vlietstede en de bijbehorende aanleunwoningen.

Op het programma staan samenzang en, net als de vorige keer, diverse muzikale optredens. Jong en net iets minder jong werken samen om er een mooie avond van te maken waarin de lof aan de Heere mag klinken in alle toonaarden. Een speciaal programmapunt is wel het eerste heuse optreden van het gelegenheidskoor.

De avond begint om 19.30 uur, en duurt ongeveer 1 uur.
Daarna is er koffie en fris met iets lekkers in de zaal achter de kerk.
We hopen op ieders komst!

Eten voor Isaan

17 oktober 2017

Het is weer zover, het stamppottenbuffet!!
Ook dit jaar willen wij dit weer als zendingscommissie organiseren. De opbrengst, is net als afgelopen keer voor Isaan.
Tevens zullen er ook weer bonnenkaarten verkocht worden á € 5,- per stuk, waarmee u/jij zelf kunt bepalen hoeveel en wat u eet, en uiteraard wat het u gaat kosten. Uiteraard worden de kinderen niet vergeten!
De pannenkoeken staan dit keer ook weer op het menu, en hebben we weer een heerlijk ijsje voor toe.

Het stamppottenbuffet wordt dit jaar gehouden op zaterdag 11 november.
U/jij bent van harte welkom vanaf 17:00 uur, het buffet zal om 17:30 uur worden geopend.

Wij zoeken voor dit buffet gegadigden die het leuk vinden om heerlijke stamppot(ten) te koken! Graag willen wij u/jou dan ook vragen om voor zondag 5 november te laten weten met hoeveel personen u/ jij komt, en of u/jij het leuk vind om een stamppotje te bereiden. Graag ook even vermelden welke stamppot(ten) u graag wilt maken.

U kunt zich aanmelden bij Rosanne Heemskerk

Beroepingswerk

22 oktober 2017

De kerkenraad heeft in zijn vergadering verder gesproken over het beroepingswerk.
In biddend opzien naar de Heere onze God is besloten om aan de gemeente voor te dragen om te beroepen, ds. L.A. den Butter, predikant van de gemeente Culemborg.

Om tot een beroep te komen werd op zondag 22 oktober 2017 na de middagdienst een stemmingsvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering bleek voldoende steun vanuit de gemeente om een beroep op Ds. L.A. den Butter uit te brengen.

De kerkenraad wil u oproepen om ds. L.A. den Butter in uw voorbede te gedenken en hem op te dragen aan Gods genadetroon. Hem vragen om ds. den Butter en ons als gemeente de weg te wijzen die Hij wil dat wij in dezen zullen gaan.

Inloopochtend

21 oktober 2017

Vrijdag 27 oktober van 10.00 – 11.30 uur is er weer inloopochtend voor
jong en oud.

De gemeenteleden die een bakkie komen doen worden van harte uitgenodigd om een niet-gemeentelid mee te nemen.
Iedereen van harte welkom!

Bijbelcursus Ontmoetingen

22 oktober 2017

Altijd al eens willen weten wat christenen beweegt om op zondag naar de kerk te gaan? Wat geloven ze eigenlijk en waardoor worden ze gedreven?
Kom dan naar onze ontmoetingsavonden.
Klik hier voor meer informatie

Activiteiten op de TUA

klik hier voor het programma en info
 

Boekje kwijt?