22-01-2017

09.30 en 17.00 uur
Ds. C. Westerink

29-01-2017

09.30 en 17.00 uur
Ds. P.D.J. Buijs

05-02-2017

09.30 en 17.00 uur
Ds. C. Westerink

Bijbeltekst van de week...

Hoor naar Mij, o huis van Jakob, en het ganse overblijfsel van het huis Israels! die van Mij gedragen zijt van den buik aan, en opgenomen van de baarmoeder af.

Jesaja 46:3

Schaatsavond

9 januari 2017

Net als voorgaande jaren hopen we weer met de jeugd en jongeren van de gemeente te gaan schaatsen in Haarlem.
De binnenbaan is vanaf dit jaar ook overdekt, dus dat is goed nieuws (voor degenen die vorige keer mee zijn gegaan ;-)
DV vrijdagavond 27 januari 2017 zullen we om 18.45 bij de kerk vertrekken. 
Je kunt je opgeven bij Kees van der Plas of Marco Wolleswinkel.
Voor degenen die nog op de basisschool zitten: ook jij bent van harte uitgenodigd, maar zorg dan wel dat er een begeleider met je meegaat!
Er zijn geen kosten aan verbonden want er zijn sponsoren gevonden die dit voor hun rekening nemen. Dus …… allemaal mee naar Haarlem!! Je kunt je eigen schaatsen mee nemen of ter plaatse huren (dan wel legitimatiebewijs meenemen). En: voor Koek en Zopie wordt gezorgd!
Tot de 27 ste!

Vrijmoedig toegaan

5 januari 2017

“Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade”.
Hebr. 4 : 16

 
Hoe kan de schrijver dat nu zeggen: met vrijmoedigheid?
Als dat een voorwaarde voor het echte gebed is, zal er niet zo vaak echt gebeden worden, zult u zeggen.
Er is een woordje in de tekst, dat we driemaal moeten onderstrepen.
Dat is het woordje DAN. 

Sponsordiner Handen Wapperen 2017

5 januari 2017

D.V. 10 februari wordt er weer een diner georganiseerd voor het werk van de Handen Wapperaars van Stichting Oekroe in Oekraïne .
Een culinaire avond waarbij u ook een steentje bijdraagt aan het nieuwe project ten bate van kansarme kinderen in Oekraïne.
Dit jaar is er ook een verloting met mooie prijzen! Tijdens het diner zijn de loten te koop.
Opgeven voor deze avond kan door overmaken van € 50,- p.p. naar bankrekening NL 09 RABO 0122274601 tnv St. Oekroe, Handen Wapperen, met vermelding van Sponsordiner en graag uw adres vermelden.
Graag verwelkomen wij u/jij op 10-02-2017 in de Voorhof, Vliet ZZ te Rijnsburg, aanvang 19.00 uur, info 071-4026948.

Vacature IWAK

Klik hier voor meer info

 

Orgelkunst

Beluister het werk van één van onze organisten
Klik hier

 

Conferentie LCJ

Het LCJ organiseert een bijbelstudie conferentie +16

Klik hier voor info

Boekje kwijt?