04-12-2016

Avondmaal

09.30 uur en 17.00 uur
Ds. C. Westerink

11-12-2016

09.30 en 17.00 uur
Ds. C. Westerink

18-12-2016

09.30 en 16.30 uur
Ds. C. Westerink

Bijbeltekst van de week...

En Hij nam brood, en als Hij gedankt had, brak Hij het, en gaf het hun, zeggende: Dat is Mijn lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.

Lukas 22:19

Hulp vluchtelingen Mosul

26 november 2016

In de Noord-Iraakse stad Mosul zijn het Iraakse leger en verschillende milities een offensief tegen IS gestart. De uitbraak van het geweld maakt het voor de inwoners levensgevaarlijk om te blijven. 

 
Meer dan 42.000 mensen zijn op de vlucht voor het geweld.
Nog honderdduizenden vluchtelingen worden verwacht.
Voedsel, onderdak en medische hulp is hard nodig. Geef nu.
Lees hier verder....

Collecte Heilig Avondmaal

26 november 2016

Op DV zondag 4 december vieren we als gemeente het Heilig Avondmaal.
De opbrengst van de collecte aan de tafel en de opbrengst van de busjes bij de uitgang zullen op die dag een bijzondere bestemming hebben.

Lees verder

Bevreesd maar toch...

20 november 2016


“En na sommige dagen Felix daar gekomen zijnde met Drusilla, zijn vrouw, die een Jodin was, ontbood Paulus en hoorde hem van het geloof in Christus.
En als hij handelde van rechtvaardigheid en matigheid en van toekomend oordeel, Felix, zeer bevreesd geworden zijnde, antwoordde: Voor ditmaal ga geen, en als ik gelegene tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen.” (Handelingen 24 : 24 en 25)

Als u van bovenstaande tekst nu eens alleen vers 24 leest, dan lijkt het met stadhouder Felix nog niet zo kwaad.
Eerlijk is eerlijk: Felix is geïnteresseerd in het Evangelie.
Dat kan je echt niet van alle mensen zeggen, ook niet in 2016. 
Lees hier verder..

Voorbereiding Kerstfeest met de kinderen

29 november 2016

Op tweede kerstdag hopen we in de ochtend het kerstfeest met de kinderen te vieren.
De kinderen die op de zondagsschool zitten zijn al een paar weken druk aan het oefenen met het zingen van kerstliederen en de tekst die ze op gaan zeggen.
Tijdens deze kerstviering is er ook een moment dat kinderen die (nog) niet op de zondagsschool zitten mee mogen zingen. Wil thuis alvast oefenen? Klik hier

Kerstmiddag voor ouderen en alleenstaanden

26 november 2016

Wij nodigen u van harte uit tot het bijwonen van onze Kerstmiddag op DV woensdag 14 december om 15.00 uur. Wij mogen dan luisteren naar een mooi Kerstdeclamatorium over het wonder, dat God de wereld alzo lief heeft gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon, de Heere Jezus Christus heeft gegeven tot behoud van zondaren.

Na afloop hiervan staat er een broodmaaltijd voor u klaar, die om ongeveer 18.30 uur zal worden afgesloten. We hopen op een goede en gezegende middag.
Allen een hartelijke groet, in het bijzonder aan hen die aan huis gebonden zijn.

De Diaconale Commissie Ouderen

Gemeente uitje

21 november 2016

Ameland, Egmond en Texel zijn inmiddels door onze gemeente al aangedaan in de vorm van een gemeente overnachting. En zo zouden er nog meer plaatsen kunnen volgen. Ware het niet dat het ontbreekt aan een organiserend comité.
Eerdere oproepen en pogingen hebben nog niet tot vrijwilligers geleid. 
 

Daarom een hernieuwde oproep: vind u /jij ook dat de gemeente overnachting een vervolg moet krijgen: geeft u zich dan nu op.
U kunt uw enthousiaste reactie toezenden aan Monika de Boer via monikadeboer.laros@gmail.com of schiet een van de leden van de coördinatiecommissie aan. 

Kerstsamenzang

14 december op de Willem vd Berghstichting
klik hier voor info

Boekje kwijt?