26-03-2017

09.30 en 17.00 uur
Ds. C. Westerink

02-04-2017

09.30 uur en 17.00 uur
Ds. C. Westerink

09-04-2017

09.30 en 17.00 uur
Ds. G.J. Post

Bijbeltekst van de week...

Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten; maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven.

Johannes 4 : 14

Extra collecte op 26 maart

17 maart 2017

Beste broeders en zusters,

Een combinatie van extreme droogte en aanhoudende conflicten zorgt in landen zoals Zuid-Soedan, Somaliland en Ethiopië voor een groot tekort aan voedsel.
Veel mensen beschikken niet over drinkwater en voedsel, oogsten mislukken, vee sterft.
Afgelopen periode werd in delen van Zuid-Soedan al een hongersnood uitgeroepen. De verwachting is dat dit ook in Nigeria, Somalië en Yemen zal gebeuren. Volgens de VN dreigt voor meer dan 20 miljoen mensen binnen een halfjaar hongersnood als er niets gebeurt. Dat is verschrikkelijk.

De samenwerkende hulporganisaties in het Christelijk Noodhulpcluster – Dorcas, Red een Kind, Tear, Woord en Daad, ZOA – zijn een noodhulpactie gestart. Zij werken in de getroffen landen en willen mensen helpen. Met voedselpakketten, drinken, medicijnen, enzovoorts.

De diaconie heeft besloten om een extra collecte te houden op 26 maart 2017.
We bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Met broederlijke groet,
De diaconie

Voor meer informatie: https://www.zoa.nl/campagne/hongersnood-afrika/

Boekje kwijt?