28-09-2014

9.30 uur en 17.00 uur
Ds. C.J. Droger

Bijbeltekst van de week...

 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelven, en de waarheid is in ons niet.

1 Johannes 1:8

Catechisaties van start!

20 september 2014

In verband met het werk dat de synode van ds. C. Westerink vraagt en waar we u verleden week op de nieuwsbrief over hebben geïnformeerd, was het in de afgelopen week nog niet mogelijk om met de catechisatielessen aan te vangen.

Inmiddels zijn we een week verder en kunnen we met dankbaarheid melden dat we in de komende week wel kunnen beginnen.

Br. C. Schaap is bereid gevonden om onze jeugd, voor zolang als dat het nodig is, catechisatie les te geven. Br. Schaap is lid van de CGK Scheveningen en studeert Theologie aan de TUA. Hij heeft ook in andere gemeenten binnen onze kerken al de nodige ervaring opgedaan met catechisatie les geven.

Noodhulp Irak

20 september 2014


Volgende week zal er een extra collecte worden gehouden voor noodhulp aan Irak.
De leden van het Christelijke Noodhulpcluster (bestaand uit Dorcas, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) komen gezamenlijk in actie voor de ontheemden en vluchtelingen.

Lees hier verder..

Agenda voor het seizoen

20 september 2014

Het verenigings- en activiteitenrooster voor het komende seizoen is inmiddels weer opgesteld.
Er wordt hard aangewerkt om het volledige rooster op de website te plaatsen.
U vindt alvast de vergaderingen, bijeenkomsten en activiteiten voor de maanden september, oktober en november onder de knop 'Activiteiten'.
De daaropvolgende maanden zullen zo spoedig mogelijk worden geplaatst. Alle activiteiten Deo Volente!

Wanneer het u opvalt dat informatie niet correct of incompleet wordt weergegeven, laat dit dan alstublieft zo spoedig mogelijk weten door te mailen naar  nieuws@ebenhaezer.info

Het meldpunt

Misbruik in kerkelijke relaties
klik hier
 

Symposium

Kerk onderweg naar morgen
Lees hier meer..
 

Boekje kwijt?