07-02-2016

09.30 en 17.00 uur
Ds. C. Westerink

14-02-2016

09.30 en 17.00 uur
Ds. C. Westerink

21-02-2016

09.30 uur
Leesdienst
17.00 uur
Ds. C. Westerink

Bijbeltekst van de week...

Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.

Romeinen 1:16

Gemeenteavond

30 januari 2016

Op vrijdag 12 februari 2016 om 19.45 uur hopen we als gemeente samen een avond te hebben waarin we voor de pauze de financiën van het afgelopen jaar en komend jaar hopen te bespreken.

Na de pauze zal er een inleiding worden gehouden over een onderwerp dat ons allen zeer zou moeten aanspreken.                                                                                            

Lees hier verder..

Hulpverleningszondag

30 januari 2016

7 februari 2016 is weer de jaarlijkse hulpverleningszondag.
De kerkenraad vraagt uw aandacht hiervoor.
De tweede collecte zal op deze zondag bestemd zijn voor een aantal hulpverleningsdoelen. Klik hier voor meer info.

Inmiddels is het gebruik een preekbespreking te houden op die dag. Dus communiceert u alvast met de familie dat u wat later aanschuift bij de koffie om eerst de preekbespreking bij te wonen.
Met de jeugdraad is weer een programma voor de kinderen verzorgd, zodat we ongestoord met elkaar in gesprek komen.

We zien u graag onder het genot van een kop koffie bij de preekbespreking op 7 februari 2016.

De weg tot de erfenis

16 januari 2016

… dat gij waarneemt te doen naar de ganse wet, welke Mozes, Mijn knecht, u geboden heeft.      Jozua 1: 7m

Aan het begin van een nieuw jaar staan we voor allerlei vragen. Wat het ons brengen zal, weet geen mens. Wie de Heere kent, mag genoeg hebben aan de wetenschap dat ook 2016 een jaar des Heeren is, waarin Hij voort en voor gaat onderweg naar Zijn toekomst. 

Jozua krijgt opdracht Israël te brengen in het beloofde land. Denk er niet gering van! De Jordaan moet gepasseerd worden. En achter de Jordaan wachten vijanden in versterkte steden, waartegen Israël in eigen kracht nooit opgewassen is. Het volk moet verder om de erfenis die God heeft toegezegd in bezit te krijgen. Maar hoe?

Lees hier verder..

Opbrengst Actienacht

3 februari 2016


Vrijdagavond/nacht 29 op 30 januari heeft de actienacht door en van de jeugd plaatsgevonden. Het doel van de actienacht is naast het verstevigen van de onderlinge band binnen onze jeugd ook geld verwerven voor een extern doel.
Dit jaar was dat doel de  “Stichting Ontmoeting, professionele hulp aan dak- en thuislozen vanuit christelijke naastenliefde”.

De actienacht heeft het prachtige bedrag opgebracht van
€ 2.628,30

Klik hier voor alle foto's

Snert Actie Stéphanos

Klik hier voor bestelinformatie

 

Sponsordiner

Stichting Oekroe organiseert op 12 februari een sponsordiner.
klik hier voor info
 

Boekje kwijt?