31-05-2015

Voorbereiding HA

09.30 en 17.00 uur
Ds. C. Westerink

07-06-2015

Avondmaal

9.30 en 17.00 uur
Ds. C. Westerink

14-06-2015

9.30 uur 
Ds. C. Westerink
17.00 uur
Ds. A. Versluis

Bijbeltekst van de week...

Er is niemand heilig, gelijk de HEERE; want er is niemand dan Gij, en er is geen rotssteen, gelijk onze God!

1 Samuel 2:2

Collecte Heilig Avondmaal

23 mei 2015

Op DV zondag 7 juni vieren we als gemeente het Heilig Avondmaal.
De opbrengst van de collecte aan de tafel en de opbrengst van de busjes bij de uitgang zullen op die dag een bijzondere bestemming hebben.

Lees verder

Enquête Toerusting

26 mei 2015

 
Zusters en broeders, bij de laatste Toerusting vond u een enquête met een aantal vragen over Toerusting. Een aantal van u hebben deze reeds ingevuld, waarvoor dank.

Als u dit nog niet gedaan heeft, wilt u dat alsnog doen?
U kunt er in aangeven wat u van Toerusting vindt, suggesties voor verbetering aandragen en aangeven of u Toerusting voortaan digitaal of op papier wilt ontvangen.

Klik hier om het formulier te downloaden. Uw ingevulde formulier kunt u kwijt in de brievenbus in het halletje of in de daarvoor bestemde doos op de balie bij de keuken.

Alvast hartelijk dank!

Ook voor mij

22 mei 2015

“Die zal Mij verheerlijken” (Joh. 16: 14a)

Na Hemelvaart bereiden we ons voor op Pinksteren, het feest van de komst van de Heilige Geest op de Pinksterdag in Jeruzalem. 
Wie is de Heilige Geest en wat komt Hij doen en waar is Zijn werkterrein? Wij vinden het veel eenvoudiger om te zeggen waartoe de Heere Jezus in de wereld gekomen is. Hij is de Zaligmaker; in Hem is alles te vinden voor zondaren, die alles missen en niets verdiend hebben.
Waar hebben we de Heilige Geest dan nog voor nodig?

Lees hier verder..

Afsluiting van het seizoen

23 mei 2015


Op DV zaterdag 13 juni 2015 hopen we als gemeente het werk- en verenigingsseizoen af te sluiten met een gezellige barbecue.
Wilt u zich hiervoor opgeven?

Lees hier verder..

 

Bijbeldag

Op 6 juni wordt de
8e Bijbeldag georganiseerd
Klik hier voor info.
 

Ik…, Belijdenis doen…!?

Het LCJ organiseert een conferentie
Lees hier meer..
 

Kerkhistorische lezingen

Op DV 28 mei en
4 juni zijn deze lezingen.
Klik hier voor meer info...