30-04-2017

09.30 en 17.00 uur
Ds. C. Westerink

07-05-2017

09.30 uur
Kand. S. Griffioen
17.00 uur
Ds. C. Westerink
(bev. ambtsdragers)

14-05-2017

09.30 uur en 17.00 uur
Ds. A.J. Kunz(PKN)

21-05-2017

09.30 uur
Ds. A. v.d. Weerd
17.00 uur
Ds. W. van Vlastuin
(HHK)

Bijbeltekst van de week...

Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben.

Johannes 20 : 29

Maar nu....!

13 april 2017

"Maar nu, Christus is opgewekt..."
1 Kor. 15, 20a

 
Het woordje 'maar'... Het is wel eens genoemd: het stopwoord van het ongeloof.
Hier is het echter een heerlijk woord. Het handhaaft tegen alle ongeloof en twijfel in de blijde Paasjubel: De Heere is waarlijk opgestaan! Dit 'maar' is als een scharnier, waarop de gesloten deur die ons gevangen hield in duisternis en dood open draait, zodat er uitzicht
komt op licht en leven.

Kinder- en Jeugdappel

13 april 2017

Het LCJ organiseert ook dit jaar weer het -12 kinderappel en het -16 jeugdappel.
Klik hier voor meer info over het -12 kinderappel
Wil je meer weten over het -16 jeugdappel, klik dan hier.

Inloopochtend

26 april 2017

Vrijdag 28 april 2016 van 10.00 – 11.30 uur is er weer inloopochtend voor
jong en oud.

De gemeenteleden die een bakkie komen doen worden van harte uitgenodigd om een niet-gemeentelid mee te nemen.
Iedereen van harte welkom!

Herdenking en viering

Bericht van de Oranje Vereniging, klik hier
 

Symposium: Een ander evangelie?

Klik hier voor de uitnodiging

 

Huiswerk catechisatie

Klik hier voor een overzicht
 

Boekje kwijt?