18-04-2014

Goede vrijdag

19.30 uur
Ds. C. Westerink

20-04-2014

1e Paasdag

9.30 en 17.00 uur
Ds. C. Westerink

21-04-2014

2e Paasdag

9.30 uur
Ds. C. Westerink

Bijbeltekst van de week...

En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen.

Lukas 24 : 44

Een heel persoonlijke vraag

26 maart 2014

Een gesprek over het geloof ontstaat soms heel snel. En meerderen nemen eraan deel. Zulke gesprekken kunnen heel interessant zijn en lang duren. Maar wanneer zo’n gesprek een persoonlijke wending krijgt, wordt het moeilijk en valt het soms stil.

“Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?”

(Matth. 16:15)

In Mattheüs 16 zien we hoe de Heere heel tactisch naar deze kernvraag toewerkt. Wat zegt uw of jouw hart nu op die vraag? Want die wordt ook aan ons gesteld!

Lees hier verder....

Boekje kwijt?