05-06-2016

Avondmaal

09.30 en 17.00 uur
Ds. C. Westerink

12-06-2016

09.30 uur
Ds. C. Westerink
19.00 uur
Ds. M.A. Kempeneers
(Katwijk)

Bijbeltekst van de week...

Er is niemand heilig, gelijk de HEERE; want er is niemand dan Gij, en er is geen rotssteen, gelijk onze God!

1 Samuel 2:2

Collecte Heilig Avondmaal

28 mei 2016

Op DV zondag 5 juni vieren we als gemeente het Heilig Avondmaal.
De opbrengst van de collecte aan de tafel en de opbrengst van de busjes bij de uitgang zullen op die dag een bijzondere bestemming hebben.

Lees verder

Evangelische aardrijkskunde

21 mei 2016

 
“Dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden…zowel te Jeruzalem als in
geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Gij Galilese mannen…”
(Hand. 1 : 4m, 8b en 10a)

Op Hemelvaartsdag hebben we weer stilgestaan bij het heilsfeit van Christus' ten hemel opneming. Maar wie mocht denken dat Hij de aarde nu zou vergeten en dat deze wereld door Hem vergeten wordt, moet het He-melvaartsevangelie uit Handelingen 1 nog eens goed lezen.
Het moet u treffen hoe daar de namen van een stad en van landstreken, ja van heel de wereld met nadruk worden genoemd.

Lees hier verder..

 

Net getrouwd of trouwplannen?

Klik dan hier en lees verder
 

Kerkhistorische lezingen

Twee avonden in de CGK van Katwijk aan Zee
Lees hier meer