26-06-2016

09.30 uur en 17.00 uur
Ds. C. Westerink
 

03-07-2016

09.30 uur en 17.00 uur
ds. D. van der Zwaag

10-07-2016

09.30 en 17.00 uur
Ds. C. Westerink

Bijbeltekst van de week...

En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Handelingen 2 : 38

Kinderappèl -12

11 juni 2016

Op zaterdag 28 mei werd het kinderappèl -12 door het LCJ georganiseerd.
Met een groep van 11 kinderen uit onze gemeente bezochten we deze ochtend.
Klik hier voor foto's en een verslag.

Evangelische aardrijkskunde

3 juni 2016

 
“Dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden…zowel te Jeruzalem als in
geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Gij Galilese mannen…”
(Hand. 1 : 4m, 8b en 10a)

Op Hemelvaartsdag hebben we weer stilgestaan bij het heilsfeit van Christus' ten hemel opneming. Maar wie mocht denken dat Hij de aarde nu zou vergeten en dat deze wereld door Hem vergeten wordt, moet het He-melvaartsevangelie uit Handelingen 1 nog eens goed lezen.
Het moet u treffen hoe daar de namen van een stad en van landstreken, ja van heel de wereld met nadruk worden genoemd.

Lees hier verder..

Fietstocht

De HHK Katwijk organiseert op 9 juli een fietstocht
Meer info

Ik…, Belijdenis doen…!?

Het LCJ organiseert een conferentie
Lees hier meer..