05-07-2015

9.30 en 17.00 uur
Ds. P. Roos

12-07-2015

09.30 en 17.00 uur
Ds. R. Kok

19-07-2015

9.30 en 17.00 uur
Ds. A.J. Kunz(PKN)

Bijbeltekst van de week...

Psalmzingt Gode, psalmzingt! Psalmzingt onzen Koning, psalmzingt!
Want God is een Koning der ganse aarde; psalmzingt met een onderwijzing!

Psalm 47 : 7, 8

Terugblik op activiteiten

20 juni 2015

In de afgelopen weken zijn er veel gezellige activiteiten geweest.

Op donderdag 4 juni gingen de ouderen een dagje op stap met elkaar.
Eén van de reizigers schreef een verslag van de belevenissen van deze mooie dag. Klik hier om dit verslag te lezen.
Wilt u liever zien hoe het die dag was, klik dan hier

Op zaterdag 6 juni gingen de kinderen van de zondagsschool en de kinderclub een dag naar de Lineaushof. Wilt u de foto's van deze fijne dag bekijken, klik dan hier.

Als afsluiting van het seizoen werd met een groot deel van de gemeente een gezellige barbecue gehouden op zaterdag
13 juni. Lees meer over deze smakelijke bijeenkomst of bekijk de foto's.

 

Gebed na Pinksteren

15 juni 2015

“…opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid,
u geve de Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis.”

(Efeze 1: 17)

We hebben het Pinksterfeest weer gevierd; het machtige feest, waarop we gedenken dat de Heilige Geest is uitgestort om altijd bij Christus’ kerk te blijven.
De apostel gaat ons voor in het gebed om de Geest van Pinksteren.

Lees hier verder..

Samenzang

Op vrijdagavond
3 juli wordt er een samenzangavond gehouden in de Nieuwe Kerk.
Klik hier voor info