06-12-2015

Avondmaal

9.30 en 17.00 uur
Ds. C. Westerink

13-12-2015

09.30 uur
Ds. P.L.D. Visser
17.00 uur
Ds. C. Westerink

20-12-2015

09.30 en 17.00 uur
Ds. J.W. Schoonderwoerd

Bijbeltekst van de week...

De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, Dezelve volmake, bevestige, versterke, en fondere ulieden.

1 Petrus 5:10

Kerstmiddag voor ouderen en alleenstaanden

28 november 2015

We nodigen u van harte uit tot het bijwonen van onze kerstmiddag op D.V. woensdag 16 december 2015, aanvang om 15.00 uur.
We mogen luisteren naar een mooi kerstdeclamatorium over het wonder dat God de wereld alzo lief heeft gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon, de Heere Jezus Christus, heeft gegeven tot behoud van zondaren. Na afloop hiervan staat er een broodmaaltijd voor u klaar, die om ongeveer 18.30 uur zal worden afgesloten.
 
We hopen samen met u op een goede en gezegende middag.
Allen een hartelijke groet, in het bijzonder hen die aan huis gebonden zijn.
De Diaconie en de Diaconale Commissie Ouderen.

Nieuwe kussens sponsoractie

11 november 2015

Gedurende de komende maanden zullen de banken van ons kerkgebouw voorzien worden van een nieuwe laklaag.
De huidige kussens kunnen, na deze grote onderhoudsbeurt van de banken, niet opnieuw worden gebruikt. Daarom is er een sponsoractie gestart voor de aanschaf van nieuwe kussens.
 
Klik hier voor meer informatie

Hoe leven wij, hoe zaaien wij?

28 november 2015

Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten;
want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien.
(Galaten 6: 7)
 
 
We hebben het zo druk met alles wat er in deze maatschappij omgaat, we draaien maar door.
Tot we doordraaien en doordwalen. Laten we ons daarom afvragen: Waar ben ik mee bezig in mijn leven, hoe doe ik dat en wat wil ik ermee bereiken?
Paulus geeft in het slotwoord van de Galatenbrief een waarschuwingssignaal af. Dwaalt niet! Want: God laat Zich niet bespotten.
Lees hier verder..

Actienacht

Er wordt dit seizoen weer een actienacht georganiseerd.
Klik hier voor info