01-02-2015

9.30  uur
Ds. C. Westerink
17.00 uur
Ds. A. Versluis

08-02-2015

9.30 uur
Ds. A. Versluis
17.00 uur
Ds. C. Westerink

Bijbeltekst van de week...

Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.

Romeinen 1:16

Apart genomen

17 januari 2015

En hem van de schare alleen genomen hebbende,…”
(Markus 7 : 33)

Ze hebben een zwaar gehandicapte man tot Jezus gebracht.
Er is een hele schare rondom Jezus vergaderd, want kennelijk hebben heel wat mensen uit die streek belangstelling voor Hem. En temidden van al die mensen doen de vrienden of familieleden van de gehandicapte aan Jezus het verzoek of Hij hem de handen zal willen opleggen om hem te genezen.
Jezus laat Zich door ons mensen niet voorschrijven hoe het gaan moet. Als Hij helpt, doet Hij dat op Zijn eigen manier.
Lees hier verder....

Hulpverleningszondag

18 januari 2015

Na de watersnoodramp van 1953 is de hulpverleningszondag in het leven geroepen, om op een speciale zondag in het jaar preek, voorbede en collecte in het teken te laten staan van hulp aan de naaste in nood. 


Op D.V. 1 februari 2015 is het hulpverleningszondag.
Het thema is dit jaar "Liefde; lef om lief te hebben".
Ditmaal heeft de diaconie verzocht om aan dit thema een preekbespreking te wijden.
Dit zal een zelfde opzet kennen als de jeugdzondag.
Voor het programma klik hier.
De gaven die deze zondag worden ingezameld zijn bestemd voor de projecten die voor deze hulpverleningszondag zijn geselecteerd. Klik hier voor de digitale folder.
Ook kunt u hier een powerpointpresentatie bekijken.

Schaatsen

3 januari 2015

Op DV 30 januari is willen we graag weer met een grote groep jeugd van 12 jaar en ouder gaan schaatsen. 
Heb jij je al aangemeld??

Als dat niet het geval is.....
Voor meer informatie én aanmelden klik hier