21-12-2014

09.30 en 17.00 uur.
Ds. W. van Sorge

Bijbeltekst van de week...

Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuel; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons.

Mattheus 1 : 23

Save the date

13 december 2014

Tussen alle decemberdrukte door doen we een oproep om alvast een datum vast te zetten in uw agenda.
Op DV vrijdag 23 januari zal er een gemeenteavond worden gehouden. De evangelisatiecommissie nodigt u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Voor informatie over deze avond klik hier

Kerstconcert en samenzang

13 december 2014


Het Christelijk Gemengd Koor “Immanuël “uit Katwijk, onder leiding van Peter Burger uit Waddinxveen, hoopt op maandag 22 december in de Christelijk Gereformeerde Kerk aan de Oegstgeesterweg 71 te Rijnsburg, het kerstoratorium “Een Nieuw Begin“ uit te voeren.
Lees hier verder..

Vrede met elkaar!

13 december 2014

De laatste tijd wordt er druk onder de mensen gesproken over het omgaan met elkaar. Het moet toch mogelijk zijn om in een land als het onze op een goede en correcte wijze met elkaar om te gaan?


Dat is de situatie in de wereld om ons heen.
In de Kerstnacht werd gezongen: ‘Vrede op aarde’.
Vrede wil niet alleen zeggen: afwezigheid van oorlog. Nee, het betekent orde, harmonie.
De Bijbel leert ons dat de mens na de schepping in vrede leefde. Er was orde op alle terreinen: met God, de naaste en de schepping (natuur en milieu).

Lees hier verder....

Kerstfeest

De kinderen van de zondagsschool zijn al druk aan het oefenen.
Lees verder..

Psalm 75

Ook benieuwd geworden Klik hier

Schaatsen

We gaan weer schaatsen! Klik hier om je op te geven

Boekje kwijt?