29-03-2015

9.30 uur en 16.30 uur
Ds. C. Westerink

03-04-2015

Goede vrijdag

19.30 uur
Ds. C. Westerink

05-04-2015

1e Paasdag

9.30 en 17.00 uur
Ds. C. Westerink

06-04-2015

2e Paasdag

9.30 uur Ds. C.J Droger

Bijbeltekst van de week...

Maar het is geschiedt, opdat het woord vervuld worde, dat in hun wet geschreven is: Zij hebben mij zonder oorzaak gehaat.

Johannes 15 : 26

Voorjaarswandeling

27 maart 2015

Er zijn weer plannen gemaakt voor het maken van een tweedaagse wandeling.
Dit keer gaat de tocht over de Veluwe.

Omdat de wandeling al gepland staat voor DV 24 en 25 april wil de organisatie graag een vlotte reactie.
Klik hier voor meer informatie

De wakende Borg

21 maart 2015

"Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe; blijft hier en waakt met Mij... En Hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet één uur met Mij waken?" (Mattheüs 26: 38 en 40)

De Heiland treedt de hof van Gethsémané binnen, om daar te bidden. Petrus, Jakobus en Johannes neemt Hij mee. Jezus reikte zojuist aan het avondmaal de ene beker van het nieuwe verbond in Zijn bloed uit aan velen tot hun verzoening.

Nu reikt de Vader de beker van velen uit aan Hem tot Zijn veroordeling.
Gewillig gaat Christus deze weg. Maar niet met het grootste gemak!
Lees verder...

Passie- en paaszangavond

21 maart 2015


Op zondag 29 maart hopen we weer een passie- en paaszangavond te houden.

Ook dit jaar heeft de jeugdvereniging de organisatie van de passie- en paaszangavond weer op zich genomen. Er is een mooi programma samengesteld en we rekenen op een grote opkomst.

Samen luisteren naar onze jongeren die voorlezen uit het paasevangelie en samen zingen tot de eer van onze Heere Jezus Christus, de grote Paasvorst. Klik hier voor meer informatie...

 

Laat de kinderen bij Mij komen

23 maart 2015

Een goede opvoeding is van levensbelang. Maar hoe geef je je kinderen zo'n opvoeding?
En vooral: hoe breng je ze bij Christus, die juist de kinderen tot Zich roept?
De CGK bundelt krachten om ouders en kerken te ondersteunen bij een christelijke opvoeding.

Lees hier verder...

Net getrouwd of trouwplannen?

Klik dan hier en lees verder
 

Struinen door de duinen

Op 2e paasdag is het weer zover...
Klik hier en lees meer